banner03a

Učebnice a studijní materiály

Výuka v našich jazykových kurzech probíhá podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, od úrovně A1 až po úroveň C2.

Tomu odpovídají také učebnice, které v kurzech pro obchodní němčinu používáme. Pracujeme s učebnicí Dialog Beruf (díl Starter - díl III.), nakladatelství Hueber. Orientační cena učebnice je 400 Kč a orientační cena pracovního sešitu je 370 Kč.

Pro zpestření výuky používáme v jazykových kurzech kromě uvedených učebnic řadu dalších studijních materiálů, jejichž kopie obdrží každý student zdarma.