banner03a

Přihláška a test - obchodní němčina


Jméno a příjmení (*)
Telefon (*)
E-mail (*)
Vyplňte správnou e-mailovou adresu!

Zatrhněte zvolené studijní období


Leden–únor–březen

24 vyučovacích hodin

1x týdně 90 minut

2.900,--


Duben–květen–červen

24 vyučovacích hodin

1x týdně 90 minut

2.900,--


Červenec–srpen

18 vyučovacích hodin

1x týdně 90 minut

2.200,--


Září–říjen–listopad–prosinec

28 vyučovacích hodin

1x týdně 90 minut

3.350,--


Zatrhněte, co nejvíce časových možností, které by Vám pro návštěvu jazykového kurzu vyhovovaly:

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
  9:00 - 10:30
10:45 - 12:15
12:30 - 14:00
14:15 - 15:45
16:00 - 17:30
17:45 - 19:15
19:30 - 21:00

Zatrhněte dosaženou jazykovou úroveň:
Invalid Input

Zařazovací test

Test prosím vyplňte, bez použití učebnic slovníků a jiných studijních materiálů, aby jste byl(a) zařazen(a) do jazykového kurzu, který nejvíce odpovídá Vaší skutečně dosažené jazykové úrovni.

1. ___kommen Sie, Herr Müller?

Označte odpověď!
2. Katharina ___ jetzt in Prag.

Označte odpověď!
3. Wir ___ noch Studenten.

Označte odpověď!
4. Am Wochenende machen wir oft ___ Spaziergang.

Označte odpověď!
5. Unsere Schule steht ___ dem Bürohaus

Označte odpověď!
6. Das Kind spielt gern mit ___ Hund.

Označte odpověď!
7. Klaus hat Geburtstag, ich möchte ___ ein Geschenk kaufen.

Označte odpověď!
8. Brauchst du etwas von ___?

Označte odpověď!
9. Wohin fährst du mit ___ Freund?

Označte odpověď!
10. Mein Bruder ___ gern Hähnchen mit Reis.

Označte odpověď!
11. Wie lange ___ ihr am Sonntag?

Označte odpověď!
12. ___ doch laut, ich höre dich nicht.

Označte odpověď!
13. Unsere Katze liegt gerne auf ___ Teppich neben ___ Couch.

Označte odpověď!
14. Setzen Sie sich bitte ___ Tisch, ich bringe Ihnen die Speisekarte.

Označte odpověď!
15. Er ___ nicht Klavier spielen, aber seine Schwester spielt sehr gut.

Označte odpověď!
16. Jetzt ___ ich keine Zeit, ich ___ nämlich um 8 Uhr vor dem Bahnhof sein.

Označte odpověď!
17. Wünschen Sie keine Vorspeise? ___, wir nehmen eine Kartoffelsuppe.

Označte odpověď!
18. Wie ___ euch unsere neue Wohnung?

Označte odpověď!
19. Wir ___ dich vom Bahnhof ___.

Označte odpověď!
20.Freust du ___ auf deinen Urlaub?

Označte odpověď!
21. Sie arbeitet ___ gestern bei der Firma Bosch.

Označte odpověď!
22. Mein Bruder ist ___ als ich.

Označte odpověď!
23. Er spricht besser Deutsch ___ ich.

Označte odpověď!
24. Fahrt ihr im Winter ___ Frankreich oder ___ Schweiz?

Označte odpověď!
25. Monika arbeitet nicht, ___ sie studiert.

Označte odpověď!
26. Meine Mutti räumt jeden Tag auf, ___.

Označte odpověď!
27. Warum ___ ihr gestern nicht zu Hause?

Označte odpověď!
28. Ich ___ früher öfter ___.

Označte odpověď!
29. Du machst ___ etwas allein.

Označte odpověď!
30. Die Firma hat mir eine Stelle in Berlin ___.

Označte odpověď!
31. Warum ___ ihr heute so spät ___?

Označte odpověď!
32. Meine Mutti hat mich Niki ___.

Označte odpověď!
33. ___ er im Krankenhaus arbeitete, machte er oft Überstunden.

Označte odpověď!
34. Wir sind früher abgefahren, obwohl ___.

Označte odpověď!
35. Ich musste Schlaftabletten nehmen, ___.

Označte odpověď!
36. Habt ihr dort auf sie lange ___?

Označte odpověď!
37. Ich kann mich ___ seinen Namen leider nicht erinnern.

Označte odpověď!
38. ___ ärgerst du dich eigentlich?

Označte odpověď!
39. Meine Schwester hat sich ___ nie interessiert

Označte odpověď!
40. Er hat mich gebeten, ___ wir ein bisschen früher nach Hause fahren.

Označte odpověď!