banner03a

Přihláška a test

Nyní prosím vyplňte přihlášku a test, který je její součástí. Pomocí testu zjišťujeme jazykovou úroveň uchazeče o studium. Uchazeč je podle tohoto testu zařazen do kurzu, který nejvíce odpovídá jeho dosavadním jazykovým znalostem. Výhodou zařazovacího testu je, že uchazeč plynule naváže na své získané znalosti a nebrzdí nebo nedohání ostatní studenty ve studiu.

Přihláška a test