banner03a

Cena kurzu - obchodní němčina

Kurzovné se odvíjí od zvoleného studijního období.

Výuka probíhá v malých studijních skupinkách o maximálním počtu 3 – 4 studenti v jednom jazykovém kurzu.

Jazykové kurzy probíhají standardně 1 x týdně 90 minut bez přestávky, tj. 1 x týdně 2 vyučovací hodiny, (1 vyučovací hodina = 45 minut).

Studijní období Počet vyučovacích hodin
(při intenzitě 1x týdně 90 minut)
Cena za 1 osobu
(při obsazenosti 3 – 4 os. v kurzu)
Leden–únor–březen 24 vyučovacích hodin 2.900,--

Duben–květen–červen

24 vyučovacích hodin 2.900,--

Červenec–srpen

18 vyučovacích hodin 2.200,--

Září–říjen–listopad–prosinec

28 vyučovacích hodin 3.350,--


V případě, že nedojde k obsazení jazykového kurzu 3 nebo 4 uchazeči, nabízíme výuku i pro 2 nebo jednoho zájemce. Dle toho se odvíjí také cena:

při obsazenosti 2 studenty v kurzu je cena 200 Kč / 1 osobu za 60 min
při obsazenosti 1 student v kurzu je cena 350 Kč / 1 osobu za 60 min

V ceně jazykového kurzu není zahrnuta cena za učebnice. Veškeré další studijní materiály k výuce obdrží každý student zdarma.

Kurzovné hradí student před zahájením jazykového kurzu v plné výši a to buď v hotovosti nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury.