banner03a

Učebnice a studijní materiály

Výuka v našich jazykových kurzech probíhá podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, od úrovně A1 až po úroveň C2.

Tomu odpovídají také učebnice, které v kurzech pro běžnou komunikační němčinu používáme. Pracujeme s učebnicemi Themen aktuell (díl I. – III.), nakladatelství Hueber. Každá lekce v této učebnici je komponována tak, aby se zaměřila na určité téma nebo problematiku v běžném životě. Orientační cena učebnice je cca 335 Kč, orientační cena pracovního sešitu je cca 295 Kč.

Pro zdokonalení gramatiky, gramatických jevů a slovní zásoby pracujeme také s učebnicemi Sprechen Sie Deutsch? (díl I. – IV.).

Pro zpestření výuky používáme v našich jazykových kurzech kromě uvedených učebnic také řadu dalších studijních materiálů, jejichž kopie obdrží každý student zdarma.