banner03a

Cena kurzu - běžná komunikační němčina

Kurzovné se odvíjí od zvoleného studijního období.

Výuka probíhá v malých studijních skupinkách o maximálním počtu 3 – 4 studenti v jednom jazykovém kurzu.

Jazykové kurzy probíhají standardně 1 x týdně 90 minut bez přestávky, tj. 1 x týdně 2 vyučovací hodiny,
(1 vyučovací hodina = 45 minut).

Studijní období Počet vyučovacích hodin
(při intenzitě 1x týdně 90 minut)
Cena za 1 osobu
(při obsazenosti 3 – 4 os. v kurzu)

Leden–únor–březen

24 vyučovacích hodin

2.700,--

Duben–květen–červen

24 vyučovacích hodin

2.700,--

Červenec–srpen

18 vyučovacích hodin

2.000,--

Září–říjen–listopad–prosinec

28 vyučovacích hodin

3.150,--


V případě, že nedojde k obsazení jazykového kurzu 3 nebo 4 uchazeči, nabízíme výuku i pro dva nebo jednoho zájemce. Dle toho se odvíjí také cena:

při obsazenosti 2 studenty v kurzu je cena 200 Kč / 1 osobu za 60 min
při obsazenosti 1 student v kurzu je cena 350 Kč / 1 osobu za 60 min

V ceně jazykového kurzu není zahrnuta cena za učebnice. Veškeré další studijní materiály k výuce obdrží každý student zdarma.

Kurzovné hradí student před zahájením jazykového kurzu v plné výši a to buď v hotovosti nebo bankovním převodem na základě vystavené faktury.