banner03a

Běžná komunikační němčina

Kurzy jsou určeny pro zájemce všech jazykových úrovní. 

Cílem uvedených kurzů je schopnost plynně se dorozumět ústně i písemně v každodenních situacích a umět pohotově reagovat na případné dotazy či určité téma z běžného života.

Do našich jazykových kurzů je možné se přihlásit kdykoliv během roku.