banner03a

Obchodní němčina

Kurzy jsou určeny pro zájemce, kteří již mají základní znalosti běžné komunikační němčiny a zvládají základní gramatické jevy, tedy ne pro úplné nebo falešné začátečníky.

Cílem uvedených kurzů je příprava uchazeče na komunikaci ve firemní praxi, schopnost dorozumět se ústně i písemně pomocí obchodní němčiny, rozšířit si dosavadní jazykové znalosti o odbornou slovní zásobu a fráze a umět se plynule vyjádřit německy při jednání se svým obchodním partnerem, odpovědět na e-mail nebo pohotově reagovat na telefonní hovor.

Do našich jazykových kurzů je možné se přihlásit kdykoliv během roku.