banner03a

Nabídka kurzů

Běžná komunikační němčina

Běžná komunikační němčina je určena pro uchazeče od úplných či falešných začátečníků až po pokročilou úroveň. Studenti se učí plynně dorozumět ústně i písemně v každodenních situacích a učí se pohotově reagovat na případné dotazy či určité téma z běžného života.

V uvedených jazykových kurzech pracujeme s učebnicemi Themen aktuell (díl I. – III.), nakladatelství Hueber. Pro zdokonalení gramatiky, gramatických jevů a slovní zásoby pracujeme také s učebnicemi Sprechen Sie Deutsch? (díl I. – IV.), nakladatelství Polyglot.

Obchodní němčina

Obchodní němčina je určena pro uchazeče zaměřující se na problematiku ve firemní praxi a všem, kteří potřebují při své práci komunikovat německy.

Zájemci o výuku obchodní němčiny by měli mít již základní znalosti běžné komunikační němčiny a měli by zvládat základní gramatické jevy, neměli by být úplní nebo falešní začátečníci. V uvedených jazykových kurzech pracujeme s učebnicí Dialog Beruf (díl Starter - díl III.), nakladatelství Hueber